Gartnergården's - Husorden
   

Husorden

for

Gartnergården - Beder

 

Boligen

Andelshaver skal hurtigst muligt anmelde skader til bestyrelsen.

Skadedyr skal hurtigst muligt dette konstateres, meddeles til bestyrelsen.

Der må ikke opsættes en udvendig radio- og tv antenne/parabol.

Der må ikke opsættes fastoverdækning på terrasse.

Markiser må kun opsættes efter bestyrelsens anvisning.

 

Udenoms arealer

Andelshaver står selv for indretning og vedligeholdelse af egne arealer.

Der må ikke plantes højt voksende træer på eget areal, (efter regel sæt).

Andelshaver står selv for snerydning på egne arealer.

Der må ikke anvendes pesticider eller forekomme anden forurening i området, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. 

Der må ikke etableres fast afskærmning / hegn, da hegn, iflg. lokalplanen mellem de enkelte haver og fællesareal, skal være levende hegn.

Bøgehæk mellem boliger og mod vej og fællesarealer skal holdes i slut højde 150 cm. Hæk mod vej (blok 3,4 og 5) og må gerne være brudt. Hullet i hækken starter 50 cm. fra naboskel mod Nord og åbningen må være max. 50 cm. Der må ikke sættes låge i.

 

Parkering 

Motorkøretøjer medtotal vægt på over 3500 kg., samt traktorer, motorredskaber campingvogne og påhængskøretøjer, må ikke parkeres på Gartnergårdens område. Dette gælder også på privat område og gælder kun langtids parkering. Det er tilladt eksempelvis at pakke campingvognen. 

Boligerne er tinglyst til, at der skal være parkeringsplads til 2 køretøjer ved hver bolig. 

 

Ansvar og forsikring

Foreningen har tegnet brand- og bygningsforsikring inkl. Glas- og kummedækning, der alene dækker skader på bygninger og fast inventar.

Ved evt. skade på keramisk koge plade er der en selvrisiko, som skal betales af den enkelte andelshaver.

Ved en skade kontakt hurtigst muligt bestyrelsen eller teknisk udvalg.

Vær opmærksom på, at skader på eget indbo i boligen og udhus, uanset årsag, ikke er dækket af foreningens forsikringer.

Andelshaver skal selv sørge for at tegne indboforsikring.

 

Dyr

Det er ikke tilladt at fodre vilde fugle, katte eller andre dyr på andelsboligforeningens område. Det er tilladt at holde et husdyr i boligen, hvis andelshaveren underskriver en erklæring/registrering om at holde husdyr. Erklæringen kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Opsætning af en kasse i carporten

Udbygning af en kasse i carporten skal opføres efter følgende regler:

Man må kun lave en kasse i carporten og skal være efter følgende mål: Dybde, MAX 100 cm ud fra bagvæggen.
Bredde, MAX 340 cm, bredden må ikke være bredere end bagvæggen.

Højde, MAX 150 cm, højden må ikke være højere end den murede væg.

     Materialerne skal være af samme type som det øvrige træværk.
     Farven på træværket, skal være samme farve,

     som det øvrige træværk.

 

 

 

 
Panel title

© 2019 Copyright

Antal besøg: 1344572

Editing

-0,45082306861877sekunder